วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จริงหรือป่าวที่เราใส่แว่นตาแฟชั่นแล้วทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นหรือว่าเราคิดไปเองแล้วทำอย่างไรให้ดูดี


จริงหรือที่ว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาหรือหลักไตรลักษณ์ หลักอิทัปปัจจยตา หลักวัฏจักรแห่งกรรมเท่านั้นคือหลักพื้นฐานของธรรมชาติทั้งมวลหรือว่ามีอย่างอื่นๆ อีกนอกเหนือกว่านี้หรือสรุปลันๆ ว่า ธรรมพื้นฐานทั้งหมดนั้นได้ถูกค้นพบจนหมดสินแล้ว โดยพระพุทธเจ้าและถูกบรรจุไว้แล้วในพระไตรปิฎก หรือว่ายังมีธรรมพื้นฐานอื่นๆ ที่มีค่าหลงเหลืออยู่ปริศนาธรรมที่ซับซ้อนผมโชคดีอย่างหนึ่งคือ ผมมีเชื้อจีน เชื้อไทย
และเชื้อแขกผสมกันดังนั้น แว่นตาแนวใหม่ วัฒนธรรมที่ผมเรียนรู้จึงมีฐานทั้งแขก จีนและไทย ในขณะที่ผมคงความเป็นไทในตัวของตัวเองคือเป็นพวกที่ชอบการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาจจะเพราะได้อิทธิพลของจีนพุทธศาสนาที่ผมนับถือจึงไม่ใช่พุทธแบบหินยาน หรือยานเล็ก แต่ผมจะเชื่อแบบมหายานหรือยานใหญ่มากกว่ามหายานเชื่อว่า มีพระพุทธเจ้าได้หลายองค์ กล่าวคือมีพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าการตรัสรู้นั้นไม่จำกัดเพียงแค่องค์พระพุทธเจ้าชาวอินเดียอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นธรรมจึงไมใช่สิงที่ถูกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นในสมัยพุทธกาลนั้นปรัชญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติมีฐานจากศูนย์วัฒนธรรมโลกโบราณ แว่นตาแฟชั่น ราคา ศูนย์หนึ่งคือ อินเดียหรือปรัชญาพุทธ อิกศูนย์หนึ่งคือ จีน ซึ่งให้กำเนิดปรัชญาธรรมชาติว่าด้วยเต่าคนไทยมักจะเรียนรู้เรื่องของเต่าน้อยมากเพราะเต่าเป็นลัทธิปรัชญามากกว่าจะเป็นศาสนาที่พูดกันมากหน่อยกิเห็นจะเป็นเรื่อง หยางกับหยินลักสองสามเดือนก่อนผมไปที่อุบลราชธานีไปดูพิพิธภัณฑ์โบราณ ที่นั่นมีพระพุทธรูปซึ่งเข้าใจว่าเป็นพระพุทธรูปลาวปางสมาธิ แต่ที่แปลกคือปรากฏมีดวงแก้ว ณ จุดสมาธิที่ท้องแต่ที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือ ในดวงแก้วมีรูปหยางกับหยินเป็นสัญลักษณ์อยู่กลางดวงแก้วผมยืนมองอยู่นานสักพักหนึ่งจึงคิดได้ว่าเตากับพุทธประสานกันได้ เพราะฐานปรัชญาคล้ายกันคนที่เข้าถึงพุทธก็สามารถเข้าถึงเตำได้เช่นกันนักฟิสิกส์ใหม่ทางตะวันตกนั้นสนใจเตำมากกว่าพุทธด้วยซํ้าไป ตัวอย่างเช่น ฟริต จ๊อป คาปร้าเอง ก็เขียนงานเรื่องเตำแว่นตาแห่งฟิสิกส์ขึ้นพูดอย่างสรุปคือ เต่ากับความเชื่อทางฟิสิกส์สมัยใหม่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่งนอกจากนี้เดี๋ยวนี้ฟิสิกส์สมัยใหม่กลับมายืนยันความถูกต้องของหลักพุทธ เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแต่มีคำถาม หนึ่ง ที่พุทธธรรมยังไม่ได้ตอบทำไมเล่าธรรมชาติจึงอนิจจัง ทุกชังทำไมจึงอนัตตาคำถามนี้กลายเป็นปริศนาธรรมช้อนปริศนาธรรมที่รอผู้ตอบผู้ตอบปริศนาธรรมที่ซับช้อนนี้!ด้คิอ เตำเตำบอกว่าฐานของธรรมชาติคือเอกภาพของด้านตรงกันข้ามที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันด้านตรงข้ามนี้ คือ หยางกับหยิงหยืนคือปรากฏการณ์ที่คล้ายกับด้านบวกหยางคือปรากฏการณ์ แว่นตาสุดฮิต ที่คล้ายกับเป็นด้านลบเมื่อฐานของ ธรรมมีสิงตรงข้ามดำรงอยู่สภาวะที่ต่อสู้เผชิญหน้ากัน แทรกซึม และแปรเปลี่ยนตลอดเวลาจึงเกิดขึ้นดังนั้น ธรรมชาติจึงอนิจจังยิ่งหลักพื้นฐานนี้ใกล้กับฟิสิกส์สมัยใหม่มากเพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเรื่องอะตอมก็พบว่าภายในอะตอมประกอบด้วยเอกภาพของด้านตรงข้ามดำรงอยู่จริง กล่าวคือมีโปรตรอนเป็นพลังด้านบวก มีอิเล็กตรอนเป็นพลังด้านลบเคลื่อนตัวอยู่รอบๆ โปรตรอนและนิวตรอน และมีนิวตรอนมีคุณสมบัติที่เป็นกลางแต่ปรากฏการณ์ 2 ด้านของเตำนี้ใช่ ด้านแบบหยาบๆ หรือมีจริงเพียง 2 ด้านเท่านั้นเตำถีอว่า ด้านเป็นเพียงฐานธรรมพื้นฐานเท่านั้นจาก 2 ก็แยกออกเป็น 4 ได้ตัวอย่างเช่น ฤดูกาล จะเกิดปรากฏการณ์แบบ2 เป็น 4 กล่าวคือ
แว่นตากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น